W czym dokładnie pomagamy?

Jesteśmy zdania, że nasza codzienna praca administratora ma dawać komfort i wygodę mieszkańcom.

Jesteśmy pracowici i pokojowo nastawieni.

Dla Twojej wygodny świadczymy kompleksowe usługi administracyjne. Poniżej zestawienie czynności, które zapewniają Ci wygodę.

Ze względów praktycznych swoje usługi świadczymy na terenie miasta Częstochowa oraz okolicznych gmin (np. Poraj, Myszków, Poczesna, Wrzosowa, Olsztyn, Mstów, Rudniki, Konopiska, Blachownia, Wręczyca Wielka, Kłobuck, Radomsko, Wieluń).

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat współpracy, zapraszamy do kontaktu.

 

Przy wykonywaniu codziennych obowiązków administrowania budynkami na zlecenie współpracujemy w iminiu naszych mocodawców m.in. z:

:: TAURON
Rozliczamy koszty energii elektrycznej w częściach nieruchomości wspólnej.

:: Fortum
Rozliczamy koszty energii cieplnej do ogrzania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

:: KONE
Nadzorujemy pracę serwisantów dźwigów osobowych.

:: Urząd Dozoru Technicznego
Przechowujemy księgi rewizyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (dźwigi osobowe, kotły C.O., zbiorniki ciśnieniowe, instalacje węzła ciepłowniczego itp.). Zlecamy i nadzorujemy wykonanie okresowych przeglądów wymaganych przez prawo.

:: Wodociągi
Rozliczamy koszty wody (m.in. zużytej na cele gospodarcze, bezpowrotnie zużytej [np. do podlewania] oraz wody użytkowej doprowadzonej bezpośrednio do lokali).

:: Urząd Miasta
Rozliczamy podatki od nieruchomości. Przygotowujemy i składamy deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

:: Miejski Zarząd Dróg i Transportu
Rozliczamy opłaty za zajęcie pasa ruchu np. na przyłącze sanitarne i deszczowe.

:: Remondis
Odbieramy dla naszych klientów worki na gruz. Zamawiamy kontenery na odpady wielkogabarytowe.

:: Pekao S.A.
Wprowadzamy przelewy do systemu bankowego do akceptacji Zarządu Wspólnoty. Analizujemy wpłaty właścicieli. Monitorujemy ewentualne zaległości we wpłatach. Dokonujemy rozliczeń wpłat właścicieli.

:: korespondencja
Reprezentujemy Wspólnotę na Poczcie. Odbieramy przesyłki listowne zwykłe, polecone oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Prowadzimy archiwum dla korespondencji.

:: archiwum
Archiwizujemy dokumenty Wspólnoty m.in. projekty budowlane, akty notarialne, uchwały, umowy, rachunki itp.

:: pomagamy w zmianie administratora
Chciałbyś mieć komfort i zmienić administratora na naszą firmę? Pomagamy przy przekazaniu dokumentów od dotychczasowego administratora. Przygotujemy protokoły zdawczo-obdiorcze. Przejrzymy również Wasze dokumenty celem ich wstępnej weryfikacji.

:: redagowanie pism
Sporządzamy dokumenty do akceptacji Zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

:: płatności kartą, zakupy, zaopatrzenie
Dokonujemy zakupów materiałów eksploatacyjnych np. źródeł światła oraz materiałów na cele gospodarcze.

:: ochrona, portier
Nadzorujemy pracę firm ochroniarskich świadczących usługi dla wspólnoty.

:: utrzymanie czystości, sprzątanie
Nadzorujemy pracę firm sprzątających wewnątrz.

:: utrzymanie terenu
Nadzorujemy pracę firm dbających o plac i zieleń.

:: rozliczenia mediów
Spisujemy stany liczników i podliczników. Wystawiamy rachunki poszczególnym lokatorom.

:: naprawy
Nadzorujemy pracę firm dokonujących niezbędnych napraw.

:: nadzór inwestorski nad remontami
Nadzorujemy pracę firm biorących udział w realizacji inwestycji np. ocieplenie budynku. Analizujemy wydatki i koszty. Doradzamy. Negocjujemy najlepsze warunki.

:: plany budowlane i Książka Obiektu Budowlanego
Przechowywanie i  udostępnianie dokumentacji technicznej nieruchomości. Prowadzenie i dokonywanie wpisów w Książce Obiektu Budowlanego Wspólnoty Mieszkaniowej.

:: przeglądy okresowe
Planujemy oraz nadzorujemy okresowe przeglądy.

:: odśnieżanie
Nadzorujemy pracę osób odpowiedzialnych za odśnieżanie. Również na dachach.

:: oblodzenia, gołoledź
Nadzorujemy pracę osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie ciągów pieszych i podjazdów przed skutkami gołoledzi.

:: sople
Zlecamy i nadzorujemy pracę osób odpowiedzialnych za za usuwaniem sopli z obróbek dekarskich dachu, balkonów i zadaszeń.

:: BHP
Dbamy o to, aby osoby świadczące usługi w budynku wspólnoty dbały o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych osób.

:: instrukcja przeciwpożarowa
Dbamy o to, aby osoby świadczące usługi w budynku wspólnoty były zapoznane z instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru.

  
:: środki gaśnicze
Dbamy o niezbędne, terminowe przeglądy gaśnic w budynku oraz właściwą ekspozycję tych środków, aby w razie potrzeby były we właściwym miejscu.

   
:: wewnętrzne instalacje hydrantowe
Dbamy o niezbędne, terminowe przeglądy hydrantów wewnętrznych.


AdministratorNieruchomosci.pl
tania i wygodna administracja dla wspólnoty mieszkaniowej
ul. Radomska 4
w Częstochowie


zakres obsługi przez administratora nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej częstochowa