przydatne ogłoszenia i wiadomości

Nowe stawki za odbiór odpadów w Częstochowie od 1 stycznia 2021 roku.

Od 1 stycznia 2021 obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej:
- z 29zł za osobę na 9,60zł / m3 zużytej wody za odpadów w zbiórce slektywnej
- z 58zł za osobę na 19,20zł / m3 wody za odpadów niesegregowanych.

nowa deklaracja od 01.01.2021

UCHWAŁA NR 495.XXXVI.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 3 grudnia 2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

uchwała RMC obowiązująca od 01.07.2020 z BIP

Nowe stawki za odbiór odpadów w Częstochowie od 1 lipca 2020 roku.

Od 1 lipca 2020 obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów:
- z 18 na 29zł na odbiór odpadów w zbiórce slektywnej
- z 36 na 58zł za odbiór odpadów niesegregowanych.

Więcej informacji na stronie Gminy Miasto Częstochowa

uchwała RMC obowiązująca od 01.07.2020

Powstało Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

Centrum Usług Komunalnych (CUK) jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Częstochowy, nieposiadającą osobowości prawnej. Nadzór nad nią będzie sprawował prezydent miasta. [CUK powstało 1 kwietnia 2020 roku].

Centrum Usług Komunalnych, Częstochowa
ul. Nowowiejskiego 10/12
e-mail: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl
tel.: 34-322-60-37
wew. 1 Edukacja,
wew. 2 Zarządzanie pojemnikami,
wew. 3 Monitoring odpadów,
wew. 4 Tereny zielone.

W obszarze zieleni miejskiej nowa jednostka będzie czuwać nad pielęgnacją i utrzymywaniem porządku na terenach zielonych. Ponadto przypadnie jej też zadanie usuwania skutków ewentualnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Gospodarkę finansową Centrum będzie prowadzić na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych, a dochody odprowadzać na rachunek dochodów budżetu miasta.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Częstochowy
Dane teleadresowe CUK.

Jak poprawnie segregować odpady?

Gminna spółka przygotowała kpl. informacji ws. segregowania odpadami w Gminie Częstochowa.
Więcej informacji na stronie PCzK

Co zrobić z odpadami, które nie są przeznaczone do kpl. 5 pojemników?

Przyjmowanie zgłoszeń dla usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, dodatkowych usług odbioru popiołu w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, dodatkowych odbiorów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz październik, listopad i grudzień, informacje o niewłaściwym świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych (brak odbioru odpadów komunalnych), kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w ww. zakresie
Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 3707 -197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych ww.worków lub kontenerów na odpady remontowo-budowlane lub odpady wielkogabarytowe
Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pok.  pok. nr 11 , tel.: (34) 3707-143 lub 144,  e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 18, tel.: (34) 3707-140 lub 141, e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

Zgłoszenia o miejscach zaśmieconych tzw „dzikich wysypiskach” niebędących w stałym utrzymaniu czystości 
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa pok. nr 220, tel.: (34) 3707-225, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

 

Szukacie administracji dla swojej Wspólnoty Mieszkaniowej?

Oferujemy kompleksową obsługę wspólnoty mieszkaniowej. Nasz zarząd, to transparentny zarząd.

 

najlepsze ceny w zarządzaniu nieruchomościami

U nas masz prawo wiedzieć o wszystkim co się dzieje w Twojej Wspólnocie Mieszkaniowej. Koniec z proszeniem się o informację. Uznajemy zasadę - płącisz - wymagasz.

biuro zarządcy wspólnot mieszkaniowych

AdministratorNieruchomosci.pl
tania i wygodna administracja dla wspólnoty mieszkaniowej
ul. Radomska 4
w Częstochowie


zakres obsługi przez administratora nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej częstochowa