uchwała antysmogowa w województwie śląskim

Informacje o terminach związanych z wymianą kotłów na paliwa stałe.

Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017

UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.)

Więcej - UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

§ 8.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:
  1. wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku będą obowiązywać:
   1. od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
   2. od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
   3. od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
   4.  od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  2. wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:
   1. osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub
   2. zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Podsumowanie dla Województwa śląskiego

Zapisy uchwały antysmogowej w woj. śląskim dotyczą obszaru całego województwa. Dla kotłów na paliwo stałe wyznaczono następujące terminy:

 • od 1 września 2017 r. nowo instalowane kotły muszą być minimum 5 klasy,
 • do 21 grudnia 2021 r. musi odbyć się wymiana kotłów, które użytkowane są dłużej niż 10 lat,
 • do 31 grudnia 2023 r. trzeba wymienić kotły, które mają od 5 do 10 lat,
 • do 31 grudnia 2025 r. wymianie podlegają urządzenia, które użytkowane są krócej niż 5 lat.

Wg uchwały kotły na paliwa stałe spełniające wymagania klas 3 i 4 (wg normy PN EN 303-5:2012) należy wymienić do 31 grudnia 2027 r. Z zapisów wynika, że od 1 stycznia 2028 r. w woj. śląskim będzie można eksploatować jedynie kotły c.o. klasy 5.

 

Szukacie administracji dla swojej Wspólnoty Mieszkaniowej?

Oferujemy kompleksową obsługę wspólnoty mieszkaniowej. Nasz zarząd, to transparentny zarząd.

 

najlepsze ceny w zarządzaniu nieruchomościami

U nas masz prawo wiedzieć o wszystkim co się dzieje w Twojej Wspólnocie Mieszkaniowej. Koniec z proszeniem się o informację. Uznajemy zasadę - płącisz - wymagasz.

biuro zarządcy wspólnot mieszkaniowych

AdministratorNieruchomosci.pl
tania i wygodna administracja dla wspólnoty mieszkaniowej
ul. Radomska 4
w Częstochowie


zakres obsługi przez administratora nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej częstochowa